HIROKO ASAI

浅井寛子

 

2020. 6.28 Masses ページ更新しました。

2020. 4. 7  St.Ignatius ページ更新しました。

2020. 3.12 Schedules ページ更新しました。

2019. 8.16 TOKIF ページ更新しました。

2019. 4. 1  自分を捧げる祈り

News

© photo by Shinichi Kida

© 2015 by hirokoasai