HIROKO ASAI

浅井寛子

 

2020. 5.15   Masses ページ更新しました。

2020. 4.  7     St.Ignatius ページ更新しました。

2020. 3.12     Schedules ページ更新しました。

2019. 8.16     TOKIF ページ更新しました。

2019. 4.  1     自分を捧げる祈り

News

© photo by Shinichi Kida

© 2015 by hirokoasai